Help, bakkabouters

admin

Jouw paard schrikt soms zomaar ineens. En waarom? Geen idee. Hij gaat even helemaal uit zijn plaat en daarna lijkt het weer opgelost. Toch schrikt hij vaker dan zomaar een keertje, eigenlijk te vaak. Maar wat is nu eigenlijk de oorzaak van dit schrikken?

Het zicht van jouw paard

Een van de oorzaken kan je terugzien aan de ogen van jouw paard. Een paard kan, doordat zijn ogen aan de zijkant van het hoofd liggen, bijna 360 graden om zich heen kijken. Hij kan dit gebied monoculair waarnemen, wat betekent dat de ogen onafhankelijk van elkaar waarnemen. Het paard kan alleen de gebieden vlak voor en vlak achter hem niet zien. De ogen staan hoog op het hoofd zodat hij tijdens het grazen over het gras heen kan kijken en op die manier zijn omgeving in de gaten kan houden.

Het paard ziet scherp in de verte maar onscherp van dichtbij. Met twee ogen, ofwel binoculair waarnemen, kan een paard slechts een gebied van 70 graden driedimensionaal (dus met diepte) zien. Het gebied waar jouw paard dus met diepte kan zien, is maar smal. Het is daarom moeilijker om afstanden in te schatten. Plassen en hindernissen bevinden zich onder het hoofd op het moment dat een paard er overheen moet.

Ligging van de ogen
Nu je meer weet over hoe jouw paard ziet is het belangrijk dat je kijkt hoe de ogen ten opzichte van elkaar staan. Staan ze gelijk, ongelijk, de ene wellicht hoger of verder weg en is een oog misschien wel wat kleiner?

Door verkeerde druk of trauma (zoals het hoofd stoten) op de schedel kan jouw paard problemen met zijn hoofd krijgen. Deze problemen kunnen zich uiten in de ligging van de ogen (en indirect dus in zijn zicht). Een van de oorzaken van het schrikken van jouw paard kan dus terug te vinden zijn in de ligging en het zicht van de ogen.

De schedel

#wistjedat de schedel van jouw paard niet een groot bot is, maar bestaat uit meerdere delen? Deze delen zijn met elkaar verbonden door kleine naadjes. Deze zijn nodig omdat de schedelbeenderen meebewegen met het cranio-sacrale ritme. In een van mijn eerdere blogs lees je meer over het cranio-sacrale systeem.

Als het paard problemen met zijn hoofd krijgt is het zeer waarschijnlijk dat de botdelen wellicht niet meer kunnen meebewegen met dit ritme. Er zal, net als met andere problemen, ergens in het lichaam gecompenseerd worden. Dit kan dus ook met het zicht van jouw paard en hierdoor kan jouw paard ineens bakkabouters zien!

Is er een therapievorm die kan helpen?

Gelukkig is die er! Met cranio-sacraal therapie kan je met behulp van een zachte, subtiele techniek de blokkades in het cranio-sacrale systeem opheffen.
Kort gezegd: de doorstroming van het hersenvocht en de onderlinge samenwerking tussen de schedelbeenderen verbetert waardoor eventuele compensaties verdwijnen.

Een van de effecten is dus meer symmetrie in de schedel. De ogen komen gelijker te staan en de bakkabouters lijken vaak spontaan te zijn verdwenen.
Hieronder zie je een voor en na foto na een behandeling. De ogen staan na de behandeling meer symmetrisch en